แจ้งการใช้งานเว็บไซต์ห้องค้นคว้าทางกฎหมาย

เขียนโดย Super User on . Posted in ข่าวกิจกรรม

ในเว็บไซต์ห้องค้นคว้าทางกฎหมาย มีบริการดังนี้

1. บริการสืบค้นข้อมูล

  • บริการสืบค้นหนังสือภายในห้องค้นคว้าทางกฎหมาย
  • บริการสืบค้นหนังสือที่สำนักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • บริการสืบค้นคำพิพากษาฎีกา
  • บริการสืบค้นราชกิจจานุเบกษา

2. บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

  • E-book
  • E-journal
  • E-thesis
  • Online database

3. บริการแจ้งหนังสือและวารสารใหม่

4. บริการระบบ E-learning และ ดาวโหลดเอกสาร

 

แจ้งรายชื่อหนังสือใหม่

เขียนโดย Super User on . Posted in ข่าวกิจกรรม

การตรวจสอบรายชื่อหนังสือใหม่

1. การแสดงรายการหนังสือใหม่จะอยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ โดยจะปรากฎตัวอย่างหนังสือใหม่เพียงแค่ 4 รายการ

2. หากต้องการดูรายชื่อหนังสือใหม่เพิ่ม ให้คลิ๊กตรง Category: หนังสือ ดังภาพด้านล่าง

3. จะปรากฎรายการรายชื่อหนังสือใหม่ดังภาพ 

 

4. รายชื่อหนังสือใหม่จะอัพเดททุกครั้งที่มีหนังสือใหม่เข้าห้องค้นคว้าทางกฎหมาย