แจ้งการใช้งานเว็บไซต์ห้องค้นคว้าทางกฎหมาย

เขียนโดย Super User on . Posted in ข่าวกิจกรรม

ในเว็บไซต์ห้องค้นคว้าทางกฎหมาย มีบริการดังนี้

1. บริการสืบค้นข้อมูล

  • บริการสืบค้นหนังสือภายในห้องค้นคว้าทางกฎหมาย
  • บริการสืบค้นหนังสือที่สำนักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • บริการสืบค้นคำพิพากษาฎีกา
  • บริการสืบค้นราชกิจจานุเบกษา

2. บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

  • E-book
  • E-journal
  • E-thesis
  • Online database

3. บริการแจ้งหนังสือและวารสารใหม่

4. บริการระบบ E-learning และ ดาวโหลดเอกสาร