การรับชมบันทึกการสอน On line

เขียนโดย Super User on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การรับชมบันทึกการสอน On line

1. สมัครสมาชิกระบบ E-learning ของเว็บไซต์ห้องค้นคว้าทางกฎหมาย

2. เมื่อได้รับอนุญาตเข้าใช้งานแล้ว ให้เข้าสู่ระบบ ตามรูปด้านล่าง

 

3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฎข้อมูลของสมาชิกดังภาพ ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้

4. การเริ่มใช้งานระบบ E-learning บันทึกการสอน ให้คลิ๊กที่เมนู "ระบบวีดีโอบันทึกการสอน" ด้านขวามือ ดังภาพ

 

5. เมื่อคลิ๊กแล้ว จะปรากฎบันทึกการสอนแยกตามรายวิชา ผู้ใช้งานสามารถเลือกรับชมในรายวิชาที่ตนต้องการ

 

6. เมื่อเลือกรายวิชาแล้ว ในรายวิชานั้นจะแบ่งออกเป็นการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ผู้ใช้งานมาสามารถเลือกรับชมได้ตามต้องการ

 

8. ตัวอย่าง การรับชมบันทึกการสอน On-line

การสมัครสมาชิก E-learning

เขียนโดย Super User on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การสมัครสมาชิก E-learning

1. เข้าที่เมนู E-learning ในหน้าเว็บ ตามรูปภาพ

2. จะปรากฎหน้าจอการสมัครสมาชิก ให้กรอกรายละเอียดตามความเป็นจริง

- profile image ให้ใส่รูปของนักศึกษา (รูปสุภาพ)

- StudentCode ให้กรอกรหัสนักศึกษา

- Name กรอกชื่อ-นามสกุล

- Phone กรอกเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

- E-mail ใส่ E-mail ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

- Username กรอกชื่อที่ใช้ในการ Login

- Password กรอกรหัสผ่าน(ต้องมีอย่างน้อย 6 ตัวอักษร)

- Verify Password กรอกยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง

 ***หมายเหตุ : ข้อมูลด้านบนจะต้องกรอกให้ครบทุกช่อง 

 

3. จากนั้นข้อมูลที่กรอกในการสมัครจะถูกส่งไปยัง Admin เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลที่กรอกถูกต้องตามความเป็นจริง รหัสที่สมัครจึงจะสามารถเข้าสู่ระบบ E-learning ได้