การรับชมบันทึกการสอน On line

เขียนโดย Super User on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การรับชมบันทึกการสอน On line

1. สมัครสมาชิกระบบ E-learning ของเว็บไซต์ห้องค้นคว้าทางกฎหมาย

2. เมื่อได้รับอนุญาตเข้าใช้งานแล้ว ให้เข้าสู่ระบบ ตามรูปด้านล่าง

 

3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฎข้อมูลของสมาชิกดังภาพ ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้

4. การเริ่มใช้งานระบบ E-learning บันทึกการสอน ให้คลิ๊กที่เมนู "ระบบวีดีโอบันทึกการสอน" ด้านขวามือ ดังภาพ

 

5. เมื่อคลิ๊กแล้ว จะปรากฎบันทึกการสอนแยกตามรายวิชา ผู้ใช้งานสามารถเลือกรับชมในรายวิชาที่ตนต้องการ

 

6. เมื่อเลือกรายวิชาแล้ว ในรายวิชานั้นจะแบ่งออกเป็นการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ผู้ใช้งานมาสามารถเลือกรับชมได้ตามต้องการ

 

8. ตัวอย่าง การรับชมบันทึกการสอน On-line